Regulamin

Regulamin wynajmu maszyn.

ReGulamin  wynajmu

1. Firma PROFMAN pobiera kaucję za wypożyczany sprzęt, która podlega zwrotowi po uwzględnieniu wymogów określonych poniżej.
 
2. Firmy znane Wypożyczalni mogą ubiegać się o wynajem na podstawie zamówienia i obniżonej kaucji.
3. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy-obliczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu.
4. Czynsz wg stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin. Każda następna godzina jest płatna według stawki godzinowej(1/8 stawki dobowej).
5. Wypożyczający ponosi koszty wszelkich uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego.
6. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
7. Najemca będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowego użytkowania, oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem i utratą.
8.  Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca zwróci wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy sprawny i oczyszczony, w stanie nie pogorszonym ponad stan wynikający z normalnego zużycia. Przedłużenie czasu najmu może nastąpić za zgodą Wypożyczalni (Prosimy koniecznie nas powiadomić telefonicznie).
9.  Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii maszyny takich jak: nieosiągnięcie przewidywanych dochodów, niezrealizowanie przyjętych zleceń, uszkodzenia ciała, straty materialne.
10. Wypożyczalnia PROFMAN jest płatnikiem VAT. Podane ceny są cenami netto (dzierżawca ma obowiązek zapłacenia należnego podatku VAT w wysokości 23%.)
11. Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, w soboty 8:00-13:00.

 

Dlaczego właśnie my

Gwarancja satysfakcji.

Tylko sprawdzone marki i produkty które zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.

Wszystko w jednym miejscu.

Ogromny asortyment. U nas kupisz wszystko co potrzebne.

fachowe doradztwo.

Zapewniamy fachowe doradztwo aby kupowane urządzenie jak najlepiej spełniało wymogi klienta.